Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Staj Bilgileri

Staj İle İlgili Bilgiler

 
PANDEMİ ÖZEL DUYURUSU
Pandemi süresi boyunca staj yapmak isteyen öğrenciler online veya yüz yüze staj çalışmalarını aşağıdaki kurallara ve sürece uygun olarak gerçekleştirebilir.

Yaz döneminde staj yapılması durumunda Coronavirus Salgını nedeni ile Staj Düzenlemeleri ile sağlanan kolaylıklardan yararlanılabilir.
 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, profesyonel çalışma ortamlarını tanımak, üniversitede edinilen bilgilerin pratik çalışma ortamında uygulanmasını görmek ve bu bilgileri uygulama imkanına olabilmek için staj yapacaklardır. 20’şer iş günü sürecek iki stajın ilkinin ikinci yıl sonunda ikincisinin ise üçüncü yıl sonunda yapılması uygundur. 

Staj ile ilgili kuralları Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrenci Staj Esasları  ve Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi dokümanlarından öğrenebilirsiniz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrenci Staj Esasları
Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
MEF Üniversitesi Staj Yönergesi


2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile birlikte staj başvuru ve kabul süreci online sistem (SIS) üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Web üzerinden doldurulacak formlar kabul edilmekle beraber, aşağıdaki tabloda yeni sistem olarak tarif edilen SIS üzerinden başvuru yapmanız tercih edilmektedir.
 
Staj Öncesi Eski Sistem Yeni Sistem
1. Stajın bulunması Öğrencilerimiz zorunlu veya gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi fakülte sekreterinden alabilirler. Öğrencilerimiz zorunlu veya gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi SIS üzerinden üretebilirler.
2. Staj yapılacak kurum ve departmanın bölüm staj komisyona onaylatılması Bağlantıdaki formu doldurduktan sonra staj başvuru formunuz size email ile iletilecektir. Formun çıktısını alıp staj koordinatörüne imzalatınız. 
Staj Başvuru ve Kabul Formu
SIS üzerinden formu doldurunuz. Onay talebi staj koordinatörünün ekranına düşecektir.
3. Staj yapılacak kurumun onayı Staj koordinatörünün onayının ardından staj başvuru ve kabul formunun çıktısını alıp firmaya onaylatınız.
4. Staj kabul ve onay formunun sisteme yüklenmesi Bölüm ve kurum tarafından imzalanmış formu ee.mef.edu.tr/tr/internship sayfasında bağlantısı verilen sisteme yükleyiniz. Firmanın onayladığı formu taratıp, SIS'te Staj başvuru ve kabul formu yükle bağlantısına yükleyiniz. Orijinal formu staj dosyanıza ekleyiniz. 
5. SGK işlemlerinin yapılması Staj başlangıç tarihinden en geç 5 gün önce, dördüncü madde öğrenci tarafından tamamlanmış olmalıdır. Sigorta giriş işlemleri üniversite tarafından yapılır. 
Eski: MEF İnsan Kaynakları ofisinden öğrenci SGK işe giriş bildirgesi email ile paylaşılır.   
Yeni: Öğrenci SGK işe giriş bildirgesine SIS üzerinden ulaşabilir.
 
Staj Süresince
"Daily Activities" tablosunun doldurulması Tablo staj raporunda istenen formatta doldurulur ve staj yapılan kurumda öğrenciden sorumlu olan mühendise imzalatılır.
 
Staj Sonrası
Stajın tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz, aşağıdaki dokümanları fakülte staj yönergesinde belirtilen tarihe kadar bölüm staj komisyonuna teslim etmekle yükümlüdürler.
Dökümanlar Eski Sistem Yeni Sistem
Firma staj değerlendirme formu ee.mef.edu.tr/tr/internship sayfasında bağlantısı verilen form, staj yapılan kurum tarafından imzalanır ve kapalı zarfta öğrenciye verir. Zarf bölüme teslim edilir. SIS tarafından üretilen değerlendirme formu bağlantısı, staj yapılan kuruma gönderilir. Kurum online olarak doldurduğu formun çıktısını kapalı zarfta öğrenciye verir. Bağlantının kuruma ulaşmaması durumunda, kurum boş formu (Türkçe veya İngilizce) elle doldurup kapalı zarfta öğrenciye verebilir. Zarf bölüme teslim edilir.
Mühendislik öğrencileri için staj anketi ee.mef.edu.tr/tr/internship  sayfasında bağlantısı verilen anket bölüme teslim edilir. SIS üzerinden doldurulur. Anketi doldurmayan öğrencilerin staj notu verilmez.
Staj raporu Dijital kopyası BB üzerinden yüklenir. Dijital kopyası BB ve SIS üzerinden yüklenir.
Staj raporu İmzalı ve ciltli kopyası bölüme teslim edilir. 
 

2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Dönemi öncesi staj başvuru ve kabul süreci aşağıdaki şekilde yürütülmüştür. 
 
  1. Stajın bulunması (Öğrencilerimiz zorunlu veya gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi fakülte sekreterinden alabilirler.)
  2. Staj yapılacak kurum ve departmanın bölüm staj komisyona onaylatılması. (Bağlantıdaki formu doldurduktan staj başvuru formunuz size email ile iletilecektir. Formun çıktısını alıp staj koordinatörüne imzalatınız. Staj Başvuru ve Kabul Formu)
  3. Staj yapılacak kurumun onayı
  4. Bölüm ve kurum tarafından imzalanmış formun aşağıda bağlantısı verilen sisteme yüklenmesi (staj başlangıç tarihinden en geç 5 gün önce)
    1. Zorunlu stajlar için
    2. Gönüllü stajlar için
  5. SGK işlemlerinin yapılması 
Stajın tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz, aşağıdaki dokümanları fakülte staj yönergesinde belirtilen tarihe kadar bölüm staj komisyonuna teslim etmekle yükümlüdürler.

Staj Raporu (İngilizce)
Mühendislik Öğrencileri için Staj Anketi (İngilizce)
Firma Staj Değerlendirme Formu (Kapalı zarfta)
Firma Staj Değerlendirme Formu (İngilizce)

 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj Programı Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Egemen Bilgin (bilgine@mef.edu.tr)
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x