Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Misafir Öğretim Üyeleri

Misafir Öğretim ÜyeleriÖzgeçmiş
 

İ. Engin TÜRE
Profesör

Ankara Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisliği bölümünden 1969 yılında mezun oldu. Aynı yıl araştırmalarını yürüttüğü Türkiye Atom Enerjisinde 1977 senesine kadar uzman araştırıcı olarak çalıştı. Bu arada 1972-1973 seneleri arasında bir yıl süreyle İngiltere Birmingham Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 1977-1980 arası ODTÜ'de öğretim görevliliği yaptı. 1980-1984 yılları arasında İngiltere'de Durham Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede 1 yıl, daha sonra Londra'da General Electric şirketinde yarıiletken lazer grubu başkanı olarak 4 yıl, Birmingham Üniversitesinde öğretim üyesi olarak 1 yıl ve Manchester UMIST'de proje yönetmeni olarak 1.5 yıl çalıştı. 1990 senesinde yurda döndükten sonra aynı yıl doçentlik unvanını aldı ve Gaziantep Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümünde 2 yıl öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı yaptı.
 
1992 yılında  TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi'nde Enerji Sistemleri Bölüm (Enstitü) Başkanlığına getirilen Türe, burada 5 yıl görev yaptı. TÜBİTAK-MAM Yılın Personeli ve Proje Başarı Ödülleri aldı. 1998 yılında profesör olarak atandığı Mimar Sinan Üniversitesi’nde Fizik Bölümü Başkanı olarak 4.5 yıl  görev yaptıktan sonra Ekim 2002 de emekli oldu. Yeditepe ve Haliç vakıf üniversitelerinde bir süre öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2005 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Merkezinde önce başkan yardımcısı daha sonra 2008 yılına kadar başkanlık yaptı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Türe 2010 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı yıl Arentek Enerji ve Teknoloji şirketini kurdu ve bu şirketin genel müdürü olarak 2014 senesine kadar çalıştı. Prof. Türe’nin çoğunluğu uluslararası dergilerde olmak üzere 50 dan fazla  yayını bulunmakta olup, bu yayınlarına uluslar arası mecmualarda 500 eden fazla atıf yapılmıştır. Prof. Türe bugüne kadar 30 kadar ülkede davetli konuşmacı olarak 40 dan fazla konferans vermiş ve bir çok uluslararası toplantılara başkanlık yapmıştır. 2018 - 2020 yılları arasında MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.  

Araştırma Alanları: Fiziksel elektronik, yarı iletkenler, MOS entegre devreler, radyasyon dedektörleri, optik komünikasyon sistemleri, lazerler, fotovolatikler, yenilenebilir enerjiler, hidrojen enerjisi, yakıt pilleri.

Profesörlük: Mimar Sinan Üniversitesi 1988.
Doçentlik: Gaziantep (ODTÜ) Üniversitesi 1990.
Doktora: Durham Üniversitesi (İngiltere) Uygulamalı Fizik ve Elektronik Bölümü 1984.
Lisans: Ankara Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisliği 1969.

 


E-posta: uluisikc@mef.edu.tr

Çağatay Uluışık (Doğuş Üniversitesi)
Doçent

Çağatay ULUIŞIK 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1985 senesinde girdiği Alman Lisesi'ninden 1993 senesinde Abitur diploması alarak mezun oldu. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde 2002 yılında tamamlayarak Yüksek  Mühendisi” ünvanını aldı. 2002 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Telekomünikasyon Mühendisliği programında başladığı doktora çalışmalarını 2008 senesinde bitirerek "Doktor" ünvanını aldı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektromanyetik ve Mikrodalga alanında 2016 senesinde girdiği Doçentlik Sınavını başaran Dr. Çağatay ULUIŞIK'a Doçent ünvan ve yetkisi verilmiştir. Çağatay ULUIŞIK halen Doğuş Üniversitesi’nde Doçent kadrosunda çalışmaktadır.
 
2011 senesinden itibren Doğuş Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bölüm  Başkan Yardımcılığı görevini, 2010 senesinden bugüne Fakülte Kurulu Üyeliği ve 2016 senesinden beri Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
 
Çağatay ULUIŞIK’ın toplam 14 adet SCI (Science Citation Index)  kapsamındaki uluslararası dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmaktadır ve bu yayınların 3 tanesi tek yazarlı olarak yayınlamıştır. Çağatay ULUIŞIK bilimsel çalışmalarını 7 kere uluslararası ve 2 kere ulusal konferanslarda tebliğ etmiştir. Bu yayınlar kendine yapılan atıflar hariç 116 kez başka makaleler tarafından atıf almıştır.
 
Çağatay ULUIŞIK önemli dergilerde yayın hakemliği görevi icra etmiştir. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerini de içeren önemli projelerde araştırıcı olarak çalışmış, TÜBİTAK ve KOSGEB Projelerinde proje hakemliği ve proje izleyiciliği görevleri icra etmiştir. 2015 senesinde IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) tarafından Senior Member derecesine yükseltilmiştir. Çağatay ULUIŞIK 2007 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nden Leopold B. Felsen Vakfının verdiği "Leopold B. Felsen Award for Excellence in Electrodynamics" ödülünü kazanmıştır.

Araştırma Alanları: Elektromanyetik teori, antenler ve yayılım.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
EE 304 Elektromanyetik Alanlar 2017-2018 Bahar Dönemi
2018-2019 Bahar Dönemi
2019-2020 Bahar Dönemi
EE 301 Analog ve Sayısal Haberleşmeye Giriş 2018-2019 Güz Dönemi
2019-2020 Güz Dönemi
EE 472 Antenler ve Yayılım 2018-2019 Bahar Dönemi
2019-2020 Bahar Dönemi

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2008.
Y.Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2002.
Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1998.
   


E-posta: ucunl@mef.edu.tr

Levent Ucun (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi

Levent Ucun 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktora eğitimini, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Elektrik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Otomasyon Programı’nda sırasıyla 2007 ve 2012 yıllarında tamamladı. Ağustos 2012 - Mart 2013 döneminde Czech Technical University Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırmalarını, frekans tabanlı sistem tanıma, doğrusal sistem teorisi ve dayanıklı kontrol algoritmaları üzerine yürütmektedir.

Araştırma Alanları: Frekans tabanlı sistem tanıma, doğrusal sistem teorisi, dayanıklı kontrol algoritmaları.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
EE 303 Sistemler ve Kontrol 2018-2019 Güz Dönemi
2019-2020 Güz Dönemi
EE 477 Süreç Kontrolü ve SCADA Sistemleri 2019-2020 Bahar Dönemi

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kontrol ve Otomasyon Programı, 2012.
Y.Lisans:  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kontrol ve Otomasyon Programı, 2007.
Lisans:  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 2005.
 


E-posta: uygura@mef.edu.tr

Atilla Uygur (Gebze Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi

Atilla Uygur 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006 ve 2013 yıllarında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden sırasıyla Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. Yüksek Lisans tezinde yaptığı çalışmalardan dolayı Siemens Mükemmellik ödülü almıştır. 2011 yılında doktora sırasında misafir araştırmacı olarak Crypto Group, Université Catholique de Louvain (UCL), Belçika’ da bulundu. 2015 yılında Beykent Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı.  Şu an Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında analog tümdevreler, aktif ve pasif filtreler bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Analog devre tasarımı ve uygulamaları.

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
EE 206 Mikroelektronik Devre ve Cihaz Analizi 2019-2020 Bahar Dönemi

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2013.
Y.Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2006.
Lisans:  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2003.
 


E-posta: erkano@mef.edu.tr

Onur Erkan (Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.)
Uzman

Onur Erkan 1983 yılında İstanbul'da doğdu. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini eğitimini Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde 2013 yılında tamamladı. 2019’da doktora derecesini (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı,  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden Telekomünikasyon Mühendisliği alanında aldı. Endüstride çeşitli telekomünikasyon altyapı firmalarında mühendis olarak çalışmalarda bulundu. Şuanda 2010 yılından beri görev yapmakta olduğu Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’de fiber optik altyapı planlama uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Periyodik yapılarda elektromanyetik dalga propagasyonu, fotonik bant geçiren-durduran yapılar, fiber optik haberleşme sistemleri, optik haberleşme sistemlerinde doğrusal olmayan etkiler

MEF Üniversitesi'nde verdiği dersler:
EE 212 Elektrik ve Elektronik Devreler 2019-2020 Bahar Dönemi
EE 474 Kablosuz Haberleşme 2019-2020 Güz Dönemi

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2019.
Y.Lisans:  Doğuş Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2013.
Lisans:  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 2007.
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x