Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim ÜyeleriE-posta: tans@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3724

Özgeçmiş

Ahmet Serdar Tan
Yardımcı Doçent
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar Tan lisans derecesini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden, telekomünikasyon alanındaki Doktora derecesini ise 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden aldı. Doktora derecesini aldıktan sonra 2009 ve 2010 yılları arasında Chalmers University, İsveç’te fiber optik iletişim üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Tan, 2011 yılında, Türk Telekom Ar-Ge departmanında takım lideri olarak çalışmaya başladı ve AB/TÜBİTAK araştırma projelerinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı. Dr. Tan, kablosuz haberleşme teknolojileri üzerine çalışan Gradus Technologies adlı Ar-Ge firmasının kurucusudur ve Türk Patent Enstitüsü’nün Patent Vekilliği derecesine sahiptir. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Kablosuz Haberleşme, 4G/5G, Yazılım Tanımlı Ağlar, Hata Düzeltme Kodları, Fiber Optik İletişim için Senkronizasyon, Video İletimi.

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009.
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2003.

 


E-posta: saraclare@mef.edu.tr
Telefon: 
+90 212 395 36 77

Özgeçmiş
 

Ebru Arısoy-Saraçlar
Yardımcı Doçent

Yrd. Doç. Dr. Ebru ARISOY-SARAÇLAR lisans (2002), yüksek lisans (2004) ve doktora (2009) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Doktora tezinde Türkçe otomatik konuşma tanıma üzerine yaptığı çalışmalarla 2010 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Ödülüne ve Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onur Ödülüne layık görüldü. Doktora derecesini aldıktan sonra bilimsel çalışmalarına 2010-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en saygın araştırma merkezlerinden biri olan IBM T.J. Watson Research Center'da devam etti. Burada akıllı telefonlardaki sesli arama ve sesli mesaj yazma gibi konuşma tanıma uygulamalarının başarımlarını arttıracak yöntemler üzerine çalışmalar yaptı. Otomatik konuşma tanıma, konuşma ve dil işleme, derin öğrenme yöntemleriyle dil modelleme ve bu yöntemlerin eğitim teknolojilerinde kullanılması araştırma konuları arasındadır. Flipped Classroom için hazırlanan ders videolarına otomatik altyazı eklenmesi ve bu videolardan geri getirim sistemi kullanarak aranabilir ve taranabilir bir kütüphane oluşturulması üzerine TÜBİTAK-BİDEB destekli bir projesi vardır. IEEE ve ISCA (International Speech Communication Association) üyesidir. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Ebru ARISOY-SARAÇLAR’ın birçok saygın dergi ve konferansta yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Otomatik konuşma tanıma, konuşma ve dil işleme, derin öğrenme yöntemleriyle dil modelleme, konuşma ve dil işleme yöntemlerinin eğitim teknolojilerinde kullanılması.

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009.
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2004.
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2002.

 


E-posta: kirbizs@mef.edu.tr
Telefon: +9
0 212 395 36 29

Özgeçmiş
 

Serap Kırbız-Şimşek
Yardımcı Doçent

Yrd. Doç. Dr. Serap Kırbız Şimşek lisans (2002), yüksek lisans (2005) ve doktora (2013) derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sırasıyla Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden aldı. Doktora esnasında Hollanda’nın Eindhoven kentinde bulunan Philips Araştırma Merkezi’nde 2006-2007 yılları arasında “AAC Bit Katarlarının Damgalanması” üzerine çalışmalarda bulundu. 2010-2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston Üniversitesi Bilişsel ve Sinir Sistemleri Bölümü’nde “Algısal Ses Kaynak Ayrıştırma” konusunda çalışmak üzere misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası çalışmalarına “Müzik İşaretleri için Bilgilendirilmiş Kaynak Ayrıştırma” konusunda Fransa’nın Grenoble kentinde bulunan Gipsa-Lab’da (2013-2014) devam etti. Sayısal işaret işleme, örüntü tanıma, ses damgalama, ses kaynak ayrıştırma, matris ve tensör ayrıştırma, istatistiksel modelleme araştırma konuları arasındadır. “Diyalog Geliştirme için Bağlaşımlı Tensör Ayrıştırma Yöntemleri” üzerine TÜBİTAK destekli bir projesi bulunan Serap Kırbız Şimşek, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Sayısal işaret işleme, örüntü tanıma, ses damgalama, ses kaynak ayrıştırma, matris ve tensör ayrıştırma, istatistiksel modelleme.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2013.
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 2005.
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği, 2002.

 
Araştırma Görevlileri
 


E-posta: corekcioglub@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3613

Özgeçmiş

Burak Çörekcioğlu
Yüksek Lisans Öğrencisi

Burak Çörekcioğlu lisans derecesini 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliğinden aldı. Yüksek Lisans eğitimine, İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünde devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Makine Öğrenmesi, Bilgisayarlı Görü, İşaret İşleme.

Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Telekomünikasyon Mühendisliği, devam ediyor.
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Telekomünikasyon Mühendisliği, 2014.

 


E-posta: susamc@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3613

Özgeçmiş

Ömercan Susam
Doktora Öğrencisi

Lisans derecesini 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden aldı. Sektörde bir süre çalıştıktan sonra yüksek lisans derecesini 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik bölümünden aldı. Yüksek lisans çalışması, TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Lisansüstü Programı tarafından desteklendi. 2015 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde doktora çalışmasına devam etmektedir. 2016 yılından itibaren MEF Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Tersinir Devre Sentezi, Kuantum Bilgisayarlar, Kuantum Devre Sentezi, Elektronik Tasarım Otomasyonu.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği, devam ediyor.
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik, 2015.
Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 2010.

 

Sosyal Medya