Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim ÜyeleriE-posta: kirbizs@mef.edu.tr
Telefon: +9
0 212 395 36 29

Özgeçmiş
 

Serap Kırbız-Şimşek
Dr. Öğretim Üyesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Serap Kırbız Şimşek lisans (2002), yüksek lisans (2005) ve doktora (2013) derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sırasıyla Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden aldı. Doktora esnasında Hollanda’nın Eindhoven kentinde bulunan Philips Araştırma Merkezi’nde 2006-2007 yılları arasında “AAC Bit Katarlarının Damgalanması” üzerine çalışmalarda bulundu. 2010-2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston Üniversitesi Bilişsel ve Sinir Sistemleri Bölümü’nde “Algısal Ses Kaynak Ayrıştırma” konusunda çalışmak üzere misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası çalışmalarına “Müzik İşaretleri için Bilgilendirilmiş Kaynak Ayrıştırma” konusunda Fransa’nın Grenoble kentinde bulunan Gipsa-Lab’da (2013-2014) devam etti. Sayısal işaret işleme, örüntü tanıma, ses damgalama, ses kaynak ayrıştırma, matris ve tensör ayrıştırma, istatistiksel modelleme araştırma konuları arasındadır. “Diyalog Geliştirme için Bağlaşımlı Tensör Ayrıştırma Yöntemleri” üzerine TÜBİTAK destekli bir projesi bulunan Serap Kırbız Şimşek, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Sayısal işaret işleme, örüntü tanıma, ses damgalama, ses kaynak ayrıştırma, matris ve tensör ayrıştırma, istatistiksel modelleme.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2013.
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 2005.
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği, 2002.

 


E-posta: turee@mef.edu.tr
Telefon: 


Özgeçmiş
 

İ. Engin TÜRE
Profesör

Ankara Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisliği bölümünden 1969 yılında mezun oldu. Aynı yıl araştırmalarını yürüttüğü Türkiye Atom Enerjisinde 1977 senesine kadar uzman araştırıcı olarak çalıştı. Bu arada 1972-1973 seneleri arasında bir yıl süreyle İngiltere Birmingham Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 1977-1980 arası ODTÜ'de öğretim görevliliği yaptı. 1980-1984 yılları arasında İngiltere'de Durham Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede 1 yıl, daha sonra Londra'da General Electric şirketinde yarıiletken lazer grubu başkanı olarak 4 yıl, Birmingham Üniversitesinde öğretim üyesi olarak 1 yıl ve Manchester UMIST'de proje yönetmeni olarak 1.5 yıl çalıştı. 1990 senesinde yurda döndükten sonra aynı yıl doçentlik unvanını aldı ve Gaziantep Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümünde 2 yıl öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı yaptı.
 
1992 yılında  TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi'nde Enerji Sistemleri Bölüm (Enstitü) Başkanlığına getirilen Türe, burada 5 yıl görev yaptı. TÜBİTAK-MAM Yılın Personeli ve Proje Başarı Ödülleri aldı. 1998 yılında profesör olarak atandığı Mimar Sinan Üniversitesi’nde Fizik Bölümü Başkanı olarak 4.5 yıl  görev yaptıktan sonra Ekim 2002 de emekli oldu. Yeditepe ve Haliç vakıf üniversitelerinde bir süre öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2005 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Merkezinde önce başkan yardımcısı daha sonra 2008 yılına kadar başkanlık yaptı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Türe 2010 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı yıl Arentek Enerji ve Teknoloji şirketini kurdu ve bu şirketin genel müdürü olarak 2014 senesine kadar çalıştı. Prof. Türe’nin çoğunluğu uluslararası dergilerde olmak üzere 50 dan fazla  yayını bulunmakta olup, bu yayınlarına uluslar arası mecmualarda 500 eden fazla atıf yapılmıştır. Prof. Türe bugüne kadar 30 kadar ülkede davetli konuşmacı olarak 40 dan fazla konferans vermiş ve bir çok uluslararası toplantılara başkanlık yapmıştır. Halen MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendsiliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  

Araştırma Alanları: Fiziksel elektronik, yarı iletkenler, MOS entegre devreler, radyasyon dedektörleri, optik komünikasyon sistemleri, lazerler, fotovolatikler, yenilenebilir enerjiler, hidrojen enerjisi, yakıt pilleri.

Profesörlük: Mimar Sinan Üniversitesi 1988.
Doçentlik: Gaziantep (ODTÜ) Üniversitesi 1990.
Doktora: Durham Üniversitesi (İngiltere) Uygulamalı Fizik ve Elektronik Bölümü 1984.
Lisans: Ankara Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisliği 1969.

 


E-posta: tans@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3724

Özgeçmiş

Ahmet Serdar Tan
Dr. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serdar Tan lisans derecesini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden, telekomünikasyon alanındaki Doktora derecesini ise 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden aldı. Doktora derecesini aldıktan sonra 2009 ve 2010 yılları arasında Chalmers University, İsveç’te fiber optik iletişim üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Tan, 2011 yılında, Türk Telekom Ar-Ge departmanında takım lideri olarak çalışmaya başladı ve AB/TÜBİTAK araştırma projelerinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı. Dr. Tan, kablosuz haberleşme teknolojileri üzerine çalışan Gradus Technologies adlı Ar-Ge firmasının kurucusudur ve Türk Patent Enstitüsü’nün Patent Vekilliği derecesine sahiptir. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Kablosuz Haberleşme, 4G/5G, Yazılım Tanımlı Ağlar, Hata Düzeltme Kodları, Fiber Optik İletişim için Senkronizasyon, Video İletimi.

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009.
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2003.

 


E-posta: saraclare@mef.edu.tr
Telefon: 
+90 212 395 36 77

Özgeçmiş
 

Ebru Arısoy-Saraçlar
Dr. Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARISOY-SARAÇLAR lisans (2002), yüksek lisans (2004) ve doktora (2009) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Doktora tezinde Türkçe otomatik konuşma tanıma üzerine yaptığı çalışmalarla 2010 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Ödülüne ve Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onur Ödülüne layık görüldü. Doktora derecesini aldıktan sonra bilimsel çalışmalarına 2010-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en saygın araştırma merkezlerinden biri olan IBM T.J. Watson Research Center'da devam etti. Burada akıllı telefonlardaki sesli arama ve sesli mesaj yazma gibi konuşma tanıma uygulamalarının başarımlarını arttıracak yöntemler üzerine çalışmalar yaptı. Otomatik konuşma tanıma, konuşma ve dil işleme, derin öğrenme yöntemleriyle dil modelleme ve bu yöntemlerin eğitim teknolojilerinde kullanılması araştırma konuları arasındadır. Flipped Classroom için hazırlanan ders videolarına otomatik altyazı eklenmesi ve bu videolardan geri getirim sistemi kullanarak aranabilir ve taranabilir bir kütüphane oluşturulması üzerine TÜBİTAK-BİDEB destekli bir projesi vardır. IEEE ve ISCA (International Speech Communication Association) üyesidir. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Ebru ARISOY-SARAÇLAR’ın birçok saygın dergi ve konferansta yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Otomatik konuşma tanıma, konuşma ve dil işleme, derin öğrenme yöntemleriyle dil modelleme, konuşma ve dil işleme yöntemlerinin eğitim teknolojilerinde kullanılması.

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009.
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2004.
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2002.

 
     

E-posta: ayhant@mef.edu.tr
Telefon:

Tuba Ayhan
Dr. Öğretim Üyesi 

Dr. Öğretim Üyesi Tuba Ayhan lisans (2008) ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (2010) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden aldı. "İç Mekan Konumlandırma Sistemleri için mm-hassasiyetinde Mesafe Tespit Gerçeklemesi" başlıklı tez çalışması ile 2016 yılında KU Leuven'den Elektrik Mühendisliği doktorasını aldı. 2016'dan 2018'e İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ECC grubu ilekadar doktora sonrası araştırmacı olarak yaklaşık hesaplama devrelerinin tasarımı ve uygulaması üzerine çalıştı. Araştırma alanları arasında gömülü sistemler, yapay sinir ağlarının sayısal gerçeklemeleri, FPGA'lar ve sinyal işleme sistemlerinin gerçeklenmesi yer almaktadır. Tuba Ayhan, 2018 yılından beri MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 

Araştırma Alanları: Gömülü sistemler, yapay sinir ağlarını, FPGA, sinyal işleme sistemlerinin gerçeklemesi.

Doktora: KU Leuven, Belçika, Elektrik Mühendisliği, 2016.
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği, 2010.
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği, 2008.

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x