Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Öğrenci Kazanımları

Öğrenci Kazanımları

Mühendislik fakültesi genelindeki kazanımlar  
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.  
Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanısıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi.  
Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.  
Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.  
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.  
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.  
Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.  
Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma.  
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi.  
Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma.  
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.  
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine özel kazanımlar  
Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarının analizi ve tasarımı için zorunlu sinyal işleme, sayısal devre analizi, sayısal sistemler, elektronik devreler ve aygıtlar, sayısal sinyal işleme, elektromanyetik, sistemler ve kontrol dersleri ile genişlik, 16 adet alan seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik.  
Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların, ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin analizi ve tasarımı için gerekli, türev ve integral hesapları da içerecek biçimde matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar programlama ve bilgisayar uygulamaları becerisi.  
Uygulamaları da içerecek biçimde olasılılık ve istatistik bilgisi, türevsel denklemler, lineer cebir, kompleks değişkenler.  
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x