Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Alanları
 
Konuşma ve Dil İşleme
  Otomatik Konuşma Tanıma
  İstatistiksel Dil Modelleme
  Konuşma ve Dil İşleme yöntemlerinin eğitim teknolojilerinde kullanılması
Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri
  4G/5G Teknolojileri
  Yazılım Tanımlı Ağlar
  Heterojen Kablosuz Ağlar
  Bulut Radyo Erişim Ağları
  Koherent Optik İletişim
İşaret İşleme
  Kaynak Ayrıştırma
  Ses İşleme
  Görüntü İşleme
  Video İşleme
  Bilgisayarlı Görü
Makine Öğrenmesi
  Örüntü Tanıma
  Derinlikli Öğrenme
Gelişen Yeni Devre Teknolojileri
  Kuantum Devre Tasarımı
  Tersinir Devre Tasarımı

Sosyal Medya